Rouw en verlies

Vorige Volgende

Wie ben ik?

Mijn naam is André Lamers en ik woon in Doetinchem aan de rand van de Kruisbergse bossen. Na mijn lerarenopleiding heb ik de 2-jarige opleiding pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering gevolgd en ik heb 15 jaar als counselor gewerkt aan een school voor voortgezet onderwijs.
Daarnaast heb ik gedurende een periode van 7 jaar gewerkt als vrijwilliger in een terminaal gasthuis (hospice), waar mensen in hun laatste levensfase begeleid worden. Vanuit die betrokkenheid heb ik de opleiding rouwbegeleiding gevolgd voor zowel individuele als voor groepsbegeleiding bij het Landelijk Steunpunt Rouw v/h de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding, de LSR.
Zowel met betrekking tot de palliatieve zorg als tot de begeleiding van lotgenotengroepen heb ik alle mogelijke vervolgcursussen en trainingen gedaan. Voor Humanitas verzorg ik inmiddels gedurende een periode van 15 jaar de begeleiding van lotgenoten (zowel jongeren als volwassenen) die een naaste hebben verloren door de dood en voor wie het zwaar valt de draad van het leven weer op te pakken.
Rouwbegeleiding doetinchem

Waarvoor kun je bij mij terecht?

 • Rouwbegeleiding: deelname aan een lotgenotengroep partnerverlies (Humanitas)
 • Schilderen met lotgenoten partnerverlies in een eigen atelier in de voormalige gevangenis ‘De Kruisberg’ te Doetinchem.
 • Het maken van een levensboek of levensschilderij met iemand die terminaal is. Dit kan op lokatie, zowel thuis als in een hospice als in een ziekenhuis.
  Bij mij thuis zullen de gesprekken plaatsvinden in een rustige en natuurlijke omgeving.
 • Begeleiding bij verlies in het algemeen, zowel individueel als in een kleine groep:
  • verlies van werk
  • verlies van gezondheid
  • verlies door scheiding
  • verlies van je zelf(vertrouwen)
Andre Lamers rouw en verlies verwerking

Rouwbegeleiding

Als rouwende kun je het gevoel hebben dat je alleen staat als je je verliesbeleving niet of onvoldoende kunt delen met anderen. Je omgeving weet niet altijd hoe zij troost en steun kan bieden, zeker niet na verloop van tijd. Men holt door in deze hectische wereld en jij voelt je eenzaam.
Hoe fijn kan het zijn om je verdriet en gevoelens te kunnen uiten en delen binnen de intimiteit van een groepje lotgenoten. Dit uiten en delen is essentieel voor de verwerking. Verlies vraagt om erkend en doorleefd te worden en daar wordt binnen de groep vanuit verschillende invalshoeken thematisch aan gewerkt.
Een groep wordt gestart bij minimaal 4 aanmeldingen. Het maximum aantal deelnemers is 8. Er worden 10 wekelijkse themabijeenkomsten verzorgd met verloop van tijd een terugkomdag. Ook is er de mogelijkheid om met lotgenoten wekelijks onder begeleiding te schilderen in de voormalige gevangenis ‘De Kruisberg’. Ervaring met schilderen is hierbij niet vereist.

Het maken van een levensboek of levensschilderij

Voor een terminaal zieke kan het zeer positief werken om terug te denken en te praten over gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden en na te genieten van mooie momenten. We proberen de minder positieve ervaringen een plek te geven. Omkijken naar het verleden is een natuurlijke en gezonde bezigheid. Hoe ouder je wordt, hoe rijker de bron van herinneringen waaruit geput kan worden.
In het boek of schilderij, dat we gaan maken, zijn foto’s en verhalen te vinden waarin het leven van de terminaal zieke centraal staat. Praten over het eigen verleden geeft houvast en daarbij een prettig en positief gevoel. Het geeft houvast in het verwarde bestaan.
Herinneringen die voorgoed verdwenen lijken, kunnen terugkomen bij het juiste steuntje in de rug. Dat geeft gespreksstof bij bezoek en kan een positief gevoel geven. Herinneringen en levensverhalen verbinden mensen, helpen om zin te geven aan het leven, hoe kort dat ook nog moge zijn.
Ook voor de nabestaanden worden de herinneringen levendig gehouden met een dergelijk levensboek of levensschilderij waarin de persoonlijke verhalen en herinneringen van je naaste zijn vastgelegd.

Contact

Voor meer informatie of aanmelding:
info@andrelamers.nl
06-41 200 850